Със стойност, непревишаваща 30 EUR на 100 kg нетно тегло, и с тегловно съдържание на прибавена захар, превишаващо 30 %.

  • - - - - - 2009119110 80: В опаковки с вместимост, непревишаваща 2 l
  • - - - - - 2009119190 80: Друг