Със стойност, непревишаваща 30 EUR на 100 kg нетно тегло, и с тегловно съдържание на прибавена захар, превишаващо 30 %.

  • - - - - - 2009299110 80: Под формата на прах
  • - - - - - 2009299190 80: Друг