Със стойност, непревишаваща 30 EUR на 100 kg нетно тегло.

  • - - - - - 2009811110 80: С тегловно съдържание на прибавена захар, непревишаващо 30%
  • - - - - - 2009811190 80: Друг