От бук (Fagus spp.) / Дървен материал, нарязан или бичен надлъжно, цепен или кръгообразно нарязан, дори рендосан, шлифован или клинозъбно съединен, с дебелина над 6 mm.

Deutsch 2 English 1 Magyar 1

  • - - - 4407920010 80: Pендосан, шлифован или клинозъбно съединен
  • - - - 4407920090 80: Друг