Плоски стриди (Ostrea spp.), живи, с единично тегло, включително черупката, не по-голямо от 40 g.

  • - - - - 0307111010 80: годни за консумация от човека
  • - - - - 0307111090 80: Други