В РАЗТВОР.

V ROZTOKU 4 ALS LÖSUNG 83 ΣΕ ΔΙΑΛΥΜΑ 4 IN SOLUTION 34 EN SOLUCION 8 LIUOKSENA 2 EN SOLUTION 17 OLDATBAN 1 TIRPALE 2 ŠĶĪDUMĀ 1 IN OPLOSSING 44 W ROZTWORZE 10 SUB FORMĂ DE SOLUŢIE 1 V ROZTOKU 7 V RAZTOPINI 13 I LÖSNING 7

Натриев метилат (метоксид) - 30% разтвор…

Натриев метилат (метоксид) - 30% разтвор в метанол; Sodium methylate 30% solution in methanol /sodium methanolate 30% solution in methanol, sodium methoxide 30% solution in methanol/ формула: NaOCH3, CAS № 124-41-4 Бистра, безцветна и хигроскопична течност.

Използва се като катализатор в процеса на транс-естерификация и разпад на мастните триглицериди до глицерин и биодизел.

Номенклатурен код:
Номенклатурен код.
Начална дата на валидност:
.

Национални ключови думи: КАТО ТЕЧНОСТ ПРИГОТВЕН РАЗТВОРИ КАТАЛИЗАТОРИ В РАЗТВОР