ЕЛЕКТРОДОМАКИНСКИ АПАРАТИ.

ELEKTRICKÉ PŘÍSTROJE PRO DOMÁCNOST 26 ELEKTRISKE HUSHOLDNINGSAPPARATER 6 ELEKTRISCHE HAUSHALTSGERÄTE 43 ELECTRICAL DOMESTIC APPLIANCES 49 APARATOS ELECTRODOMESTICOS 1 APPAREILS ÉLECTRIQUES MÉNAGERS 59 ELEKTROMOS HÁZTARTÁSI KÉSZÜLÉKEK 6 ELETTRODOMESTICI 3 ELEKTRISCHE HUISHOUDAPPARATEN 5 SPRZĘT GOSP. DOMOWEGO 6 APARELHOS ELECTRICOS USO DOMESTICO 3 ELEKTR. ZARIADENIA PRE DOMÁCNOSŤ 3

Турманиев проектор NM – 200 Персонален топлинен…

стоки представени в комплекти; от керамика; за нагряване; електродомакински…

Турманиев проектор NM – 200 Персонален топлинен стимулатор, който се прилага до различни части на човешкото тяло с цел термотерапия.

Представлява електрически апарат с дъговидна форма, с турманиева керамика оформена във вид на капка.

Апаратът има температурен дисплей, който позволява да се настрои подходяща температура, като нагрява от 30 до 60 градуса Целзий.

Размери: 207х76х60 мм. Електрически параметри: АC 220-240V, 50-60Hz, мощност 25 W. Представен като комплект в опаковка, съдържаща: проектор, пулт за управление, защитно калъфче от памучна материя, калъф за съхранение, ръководство за използване.

Номенклатурен код:
Номенклатурен код.
Начална дата на валидност:
.

Национални ключови думи: СТОКИ ПРЕДСТАВЕНИ В КОМПЛЕКТИ ОТ КЕРАМИКА ЗА НАГРЯВАНЕ ЕЛЕКТРОДОМАКИНСКИ АПАРАТИ

Персонален топлинен стимулатор, който се…

Персонален топлинен стимулатор, който се прилага до различни части на човешкото тяло с цел термотерапия при болки и оплаквания от различен вид.

Представлява електрически апарат с дъговидна форма, с турманиева керамика оформена във вид на капка, с цел осигуряване на минимална за дадения обем повърхност, аеродинамична оптималност и оптимизация на магнитното поле, въздействащо върху човешкия организъм.

Апаратът има температурен дисплей, който позволява да се избере желаната температура, като нагрява от 30 до 60 градуса Целзии.

Размери: 207 х 76 х 60 мм. Електрически параметри: AC 220-240 V, 50-60 Hz, мощност: 25 W. Представен като комплект в опаковка съдържаща: проектор, пулт за управление, защитно калъфче от памучна материя, калъф за съхранение, ръководство за използване.

Номенклатурен код:
Номенклатурен код.
Начална дата на валидност:
.

Национални ключови думи: ОТ КЕРАМИКА ЗА НАГРЯВАНЕ ЕЛЕКТРОДОМАКИНСКИ АПАРАТИ

Електрически апарат с височина приблизително…

Електрически апарат с височина приблизително 97 см, за предоставяне на гореща и студена вода.

Нагревателната функция се изпълнява от интегрирано електрическо нагревателно съпротивление, а охладителната функция — от охладителна система, състояща се от компресор и кондензатор.

Водата се осигурява от бутилка, която се поставя обърната върху специално предназначено за това място.

Апаратът е представен без бутилката. Източването на водата става посредством два крана, съответно за гореща и за студена вода, разположени на лицевия панел.

Температурата на топлата вода е в порядъка между 85-92 градуса по Целзий, а на студената между 4-8градуса по Целзий.

Апаратът се захранва със стандартно напрежение от 220V.

Номенклатурен код:
Номенклатурен код.
Начална дата на валидност:
.

Национални ключови думи: ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ОХЛАЖДАЩИ УСТРОЙСТВА ЕЛЕКТРОДОМАКИНСКИ АПАРАТИ