ЗА ИЗМЕРВАНЕ НА ТЕМПЕРАТУРА.

K MĚŘENÍ TEPLOTY 13 ZUM MESSEN VON TEMPERATUREN 195 FOR MEASURING TEMPERATURE 71 PARA MEDIR LA TEMPERATURA 1 LÄMPÖTILAN MITTAUKSEEN 5 POUR MESURER LA TEMPÉRATURE 126 HŐMÉRSÉKLET MÉRÉSÉRE 6 PER MISURARE LA TEMPERATURA 6 TEMPERATŪRAS MĒRĪŠANAI 2 VOOR HET METEN VAN DE TEMPERATUUR 46 DO POMIARU TEMPERATURY 33 PENTRU MĂSURAREA TEMPERATURII 4 NA MERANIE TEPLOTY 5 ZA MERJENJE TEMPERATURE 1 FÖR TEMPERATURMÄTNING 46

Комплект за измерване и продължително проследяване…

термометри; електроника; за измерване на температура; оборудване…

Комплект за измерване и продължително проследяване на измененията на телесната температура, състоящ се от: - Цифрово устройство за измерване на температурата с вграден модул за изпращане на данни (цифров термометър), и - Bluetooth приемник с USB конектор.

Термометърът се поставя под мишницата и чрез Bluetooth модула изпраща информация за стойността на измерената температура на всеки 8 секунди.

Тези данни се визуализират на смартфон, чрез мобилно приложение, като могат да се зададат гранични стойности, при които да се сигнализира.

Измерването на температурата се извършва чрез контакт между металната пластина и кожата, като от вътрешната страна е разположен цифров термосензор.

Информацията от него се обработва от микроконтролер с вграден Bluetooth модул. Двете изделия, придружени с упътване за употреба и лепенки за закрепване към тялото, са представени заедно в пластмасова опаковка, пригодена за продажба на дребно.

Номенклатурен код:
Номенклатурен код.
Начална дата на валидност:
.

Национални ключови думи: ТЕРМОМЕТРИ ЕЛЕКТРОНИКА ЗА ИЗМЕРВАНЕ НА ТЕМПЕРАТУРА ОБОРУДВАНЕ ЗА ПРЕДАВАНЕ НА ДАННИ ПРИЕМО-ПРЕДАВАТЕЛНИ МОДУЛИ С BLUETOOTH