ЗА ТЕЧНОСТИ.

PRO KAPALINY 46 FOR LIQUIDS 219 PARA LIQUIDOS 14 NESTEITÄ VARTEN 8 POUR LIQUIDES 61 ZA TEKUĆINE 3 FOLYADÉKOKHOZ 18 PER LIQUIDI 9 VOOR VLOEISTOFFEN 89 DO PŁYNÓW 15 PARA LIQUIDO 1 PENTRU LICHIDE 4 NA TEKUTINY 3 ZA TEKOČINE 4 FÖR VÄTSKOR 18

Глава за душ с кръгла форма (душова глава),…

душ; вода; от месинг; месинг; глава; за течности; хигиенни артикулидуш; вода; от месинг; месинг; глава; за течности; хигиенни артикули

Глава за душ с кръгла форма (душова глава), изработена от месинг с галванично покритие. Във вътрешната част съдържа пластмасова и силиконова решетка с дюзи, чиито отвори съвпадат с тези на главата.

Използва се за подаване на вода посредством множество отвори. Свързва се към източника за вода чрез резбован накрайник.

Според модела, диаметърът на главата варира от 100 mm до 400 mm. Душовата глава е без механизъм за промяна на потока на водната струя.

Дебитът на водата от дюзата се регулира чрез крана на водопроводната инсталация, към който е предвидено да се свърже изделието.

Номенклатурен код:
Номенклатурен код.
Начална дата на валидност:
.

Национални ключови думи: ДУШ ВОДА ОТ МЕСИНГ МЕСИНГ ГЛАВА ЗА ТЕЧНОСТИ ХИГИЕННИ АРТИКУЛИ

Слушалка за душ (ръчен душ) от пластмаса,…

душ; вода; глава; за течности; хигиенни артикули

Слушалка за душ (ръчен душ) от пластмаса, с галванично покритие. В единия край тялото има резба, с която се свързва към шлаух, а в другия край се намира душовата глава.

Душовата глава разпръсква входящата вода посредством множество отвори. На тези отвори има монтирани силиконови дюзи.

Диаметърът на душовата глава варира от 70 mm до 100 mm. Освен по големина, ръчните душове се различават по формата на душовата глава, която освен с кръгла може да бъде и с квадратна форма.

Изделията са с механизъм за промяна на вида на водната струя, регулираща се чрез подвижна част вътре в душа.

В зависимост от модела, могат да бъдат дву или три-функционални като водната струя се преобразува в следните възможности – дъжд, проливен дъжд и масаж.

Номенклатурен код:
Номенклатурен код.
Начална дата на валидност:
.

Национални ключови думи: ДУШ ВОДА ГЛАВА ЗА ТЕЧНОСТИ ХИГИЕННИ АРТИКУЛИ

Част от санитарна арматура (смесител), т.нар.…

от пластмаси; вода; арматурни артикули; механичен; за течностиот пластмаси; вода; арматурни артикули; механичен; за течности

Част от санитарна арматура (смесител), т.нар. "разпределител". Представлява цилиндрично тяло от пластмаса със специфичен дизайн и с няколко канални отвори.

Монтира се вътре в смесителна батерия, като разпределя и смесва в дадено съотношение топлата и студената вода.

Разпределителят може да бъде с различни цветове, както и с различно разположение на каналните отвори в зависимост от вида на смесителя, за който е проектиран.

Номенклатурен код:
Номенклатурен код.
Начална дата на валидност:
.

Национални ключови думи: ОТ ПЛАСТМАСИ ВОДА АРМАТУРНИ АРТИКУЛИ МЕХАНИЧЕН ЗА ТЕЧНОСТИ

Тяло (дръжка) за глава за душ, изработенo…

душ; пластмаси; от пластмаси; вода; глава; за течностидуш; пластмаси; от пластмаси; вода; глава; за течности

Тяло (дръжка) за глава за душ, изработенo от пластмаса с галванично покритие. Изделието е основен елемент от душ главата.

Към него в последствие ще се прикрепи пластмасова решетка с множество отвори за подаване на вода.

Изделието няма механизми за регулиране на дебита на водата, същият се регулира чрез крана на водопроводната инсталация, към който е предвидено да се свърже изделието посредством гъвкав маркуч.

Номенклатурен код:
Номенклатурен код.
Начална дата на валидност:
.

Национални ключови думи: ДУШ ПЛАСТМАСИ ОТ ПЛАСТМАСИ ВОДА ГЛАВА ЗА ТЕЧНОСТИ