ИЗДЕЛИЯ ОТ ХАРТИЯ И КАРТОН.

VÝROBKY Z PAPÍRU, KARTÓNU, LEPENKY 6 PAPIR OG PAPPRODUKTER 3 WAREN AUS PAPIER UND PAPPE 20 ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΧΑΡΤΙΟΥ ΧΑΡΤΟΝΙΟΥ 2 PAPER AND PAPERBOARD PRODUCTS 43 PABERIST VÕI PAPIST TOOTED 1 PAPERI JA PAHVITUOTTEET 1 OUVRAGES EN PAPIER OU EN CARTON 28 PAPÍR- ÉS KARTONTERMÉKEK 1 PRODOTTI DI CARTA E CARTONE 3 PRODUCTEN VAN PAPIER EN KARTON 17 WYROBY PAPIEROWE I KARTONOWE 13 VÝROBKY Z PAPIERA A LEPENKY 4 PROIZVODI IZ PAPIRJA IN KARTONA 2 PAPPERS- OCH PAPPRODUKTER 1

Предвид информацията, предоставена от титуляря,…

неогъваем; класьор; механизъм; за съхранение; изделия от хартия…

Предвид информацията, предоставена от титуляря, изделието представлява класьор - плоска картонена основа, метален механизъм и четири нита.

Картонената основа е с размер, подходящ да се получи папка с размер А4. Металният механизъм се състой от две правоъгълни пластини, с монтирани на горната четири полупръстена, които се отварят и затварят чрез малък стоманен лостов механизъм.

Долната пластина се прикрепя към картонената основа чрез нитовете. Изделието ще бъде представено в разглобен вид в кашон от по 50 броя (картонена основа, нитове и механизъм за отваряне).

Няма да се налага допълнителна фабрична дообработка, а единствено ръчно асемблиране.

Номенклатурен код:
Номенклатурен код.
Начална дата на валидност:
.

Национални ключови думи: НЕОГЪВАЕМ КЛАСЬОР МЕХАНИЗЪМ ЗА СЪХРАНЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ ОТ ХАРТИЯ И КАРТОН

Лотарийни билети за участие в хазартни игри.…

Лотарийни билети за участие в хазартни игри. Представляват картонени билети (талони), на лицевата страна на които са напечатани картинка, името на играта и други данни и са разположени полета за изтриване.

На гърба е отпечатан текст описващ условията на играта, печалбите и др.

Номенклатурен код:
Номенклатурен код.
Начална дата на валидност:
.

Национални ключови думи: НАПЕЧАТАН ИЗДЕЛИЯ ОТ ХАРТИЯ И КАРТОН

Скреч лотарийни билети за участие в хазартни…

Скреч лотарийни билети за участие в хазартни игри. Представляват картонени билети (талони), на лицевата страна на които са напечатани картинка, името на играта и др. данни и са разположени полета за изтриване.

На гърба е отпечатан текст, описващ условията на играта, печалбите и др.

Номенклатурен код:
Номенклатурен код.
Начална дата на валидност:
.

Национални ключови думи: НАПЕЧАТАН ИЗДЕЛИЯ ОТ ХАРТИЯ И КАРТОН