ИЗОЛИРАН.

IZOLOVÁNO 117 ISOLERET 21 ΜΟΝΩΜΕΝΟΣ 1 INSULATED 168 AISLADO 12 ERISTETTY 6 ISOLE 11 SZIGETELT 18 ISOLATO 6 IZOLĒTS 4 GEÏSOLEERD 42 IZOLOWANY 99 ISOLADO 4 IZOLAT 11 IZOLOVANÝ 18 IZOLIRAN 2 ISOLERAD 49

Продукт под формата на прах със светложълт…

Продукт под формата на прах със светложълт цвят и представен в опаковки по 20 кг. Представлява соев протеинов изолат със съдържание на протеин в сухото вещество 90%.

Соевият протеинов изолат има висока степен на абсорбция на вода и в комбинация с вода и мазнина формира емулсия, която в последствие се използва в месопреработвателния сектор като пълнител.

Номенклатурен код:
Номенклатурен код.
Начална дата на валидност:
.

Национални ключови думи: КАТО ПРАХ ПРОТЕИНИ ПОСТАВЕНИ В ОПАКОВКИ ИЗОЛИРАН СОЕВ ПРОТЕИН ЗА ЧОВЕШКА КОНСУМАЦИЯ

Изолиран електрически кабел (PVC или гумиран),…

електрически; кабели; изолиран; щекери

Изолиран електрически кабел (PVC или гумиран), с щепсел. Кабелът може да е с различни дължини, състои от три изолирани електрически проводника 3х1.5 мм и е намотан върху макара, върху която има 4 бр. разклонителни контакти със защитни капачки и защита от претоварване.

Макарата е монтирана върху стойка и има ръкохватка. Основната функция на продукта е да подава електроенергия чрез кабел, снабден с части за свързване.

Кабелът е предназначен за напрежение от 250 V.

Номенклатурен код:
Номенклатурен код.
Начална дата на валидност:
.

Национални ключови думи: ЕЛЕКТРИЧЕСКИ КАБЕЛИ ИЗОЛИРАН ЩЕКЕРИ

Изолиран електрически кабел състоящ се от…

електрически; кабели; изолиран

Изолиран електрически кабел състоящ се от три изолиранеи електрически проводника (3 х 1.5mm диаметър), с лят щепсел в единия край.

Дължината на кабела варира според модела. Кабелът е предназначен за напрежение от 250 V. Използва се като електрически свързващ кабел за различни електрически съоръжения.

Номенклатурен код:
Номенклатурен код.
Начална дата на валидност:
.

Национални ключови думи: ЕЛЕКТРИЧЕСКИ КАБЕЛИ ИЗОЛИРАН

Изолиран електрически кабел състоящ се от…

електрически; кабели; изолиран

Изолиран електрически кабел състоящ се от три изолирани електрически проводника (3 х 1.0mm диаметър), с лят щепсел в единия край и лят щекер (стандартен електрически контакт) в другия.

Дължината на кабела варира според модела. Кабелът е предназначен за напрежение от 250 V. Използва се като електрически свързващ кабел за различни електрически съоръжения.

Номенклатурен код:
Номенклатурен код.
Начална дата на валидност:
.

Национални ключови думи: ЕЛЕКТРИЧЕСКИ КАБЕЛИ ИЗОЛИРАН