МАШИНИ.

STROJNÍ ZAŘÍZENÍ 38 MASKINER 7 MASCHINE 2262 ΜΗΧΑΝΗΜΑ 1 MACHINERY 145 MAQUINA 21 KONE 5 MACHINE 221 GÉPI BERENDEZÉSEK 7 MACCHINE 58 MEHĀNISMI 2 MACHINES 88 MASZYNY 33 MAQUINA 23 STROJE 8 STROJI IN MEHANIZMI 4 MASKIN 30

Специализирана машина за обработка на текстилен…

машини; механичен; вати

Специализирана машина за обработка на текстилен материал с оглед производство на вата. Машината загрява текстилния материал (вата), излязъл от настилвача, като го нагрява до температура от 110 градуса по Целзий, след което го подава към следващия агрегат от поточна линия за производство на вата.

Загряването става посредством електрически нагреватели. Чрез него се извършва процеса на слепване на влакната (thermobonding) разтапяйки повърхностния слой на бикомпонентните полиестерни влакна.

Мощност 110 kW. Ширина на работната площ до 6000 mm.

Номенклатурен код:
Номенклатурен код.
Начална дата на валидност:
.

Национални ключови думи: МАШИНИ МЕХАНИЧЕН ВАТИ

Специализирана машина за дообработка на текстилен…

машини; механичен; вати

Специализирана машина за дообработка на текстилен материал с оглед производство на вата. Машината охлажда текстилния материал (вата), излязъл от пещта с температура над 110 градуса по Целзий до стайна температура и го подава към следващия агрегат от поточна линия за производство на вата.

Охлаждането става посредством вентилация (обдухване), машината не разполага с охлаждащи елементи (кондензатори, изпарители и др. подобни).

Мощност 4.75 kW. Ширина на работната площ 3300 mm.

Номенклатурен код:
Номенклатурен код.
Начална дата на валидност:
.

Национални ключови думи: МАШИНИ МЕХАНИЧЕН ВАТИ

Четириколесна, самоходна машина за разпръскване…

машини; самоходен

Четириколесна, самоходна машина за разпръскване на пестициди върху земеделски посеви. Дизеловият двигател, задвижващ машината, осигурява и мощността за изпомпването и разпръскването на пестицидите.

От кабината на водача се извършва пускане/спиране на помпата за пръскане, настройка на разходната норма за избрания пестицид, поставяне в работно положение на разпръскващите елементи на пръскачката.

Машината може да се използва само за пръскане. Шасито и пръскачката образуват цялостна машинна единица (хомогенен блок).

Номенклатурен код:
Номенклатурен код.
Начална дата на валидност:
.

Национални ключови думи: МАШИНИ САМОХОДЕН

Машина за предварителна обработка на текстилен…

машини; механичен; влакна; вати

Машина за предварителна обработка на текстилен материал с оглед производство на вата. Машината разбива текстилните влакна, подадени на входа под фомара на бали, в които те са в пресовано състояние.

След разбиването, влакната се подават към следващата машина от поточна линия за производство на вата.

Ширина на изхода 1300 mm. Мощност 3 kW. Капацитет на работа – 15-120 kg/h.

Номенклатурен код:
Номенклатурен код.
Начална дата на валидност:
.

Национални ключови думи: МАШИНИ МЕХАНИЧЕН ВЛАКНА ВАТИ