НАРЯЗАНИ.

NAŘEZANÝ 3 COUPÉS 6 NAREZANÝ 1

Прежда от щапелни стъклени влакна, с линейна…

прежди; от стъклени влакна; нарязани

Прежда от щапелни стъклени влакна, с линейна плътност 132 Tex, със сук Z, без покритие, съгласно данните от Test Report на производителя.

Стоката е представена на ролки. Артикулен код: СС 11-134-Z35.

Номенклатурен код:
Номенклатурен код.
Начална дата на валидност:
.

Национални ключови думи: ПРЕЖДИ ОТ СТЪКЛЕНИ ВЛАКНА НАРЯЗАНИ

Прежда от щапелни стъклени влакна, с линейна…

Прежда от щапелни стъклени влакна, с линейна плътност 134 +/- 11 Tex, със сук Z, без покритие. Стоката е представена на ролки. Артикулен код: CC 11 - 134 - Z35

Номенклатурен код:
Номенклатурен код.
Начална дата на валидност:
.

Национални ключови думи: ПРЕЖДИ ОТ СТЪКЛЕНИ ВЛАКНА НАРЯЗАНИ