НАУЧНИ И ИЗМЕРИТЕЛНИ УРЕДИ.

VĚDECKÁ A MĚŘÍCÍ ZAŘÍZENÍ 21 MÅLEINSTRUMENTER OG METRE 2 MESSGERÄT 3885 SCIENTIFIC AND MEASURING EQUIPMENT 515 INSTRUMENT DE MEDIDA Y CONTADORES 10 TIETEELLISET JA MITTALAITTEET 18 INSTRUMENT DE MESURE ET SCIENTIF. 152 ZNANSTVENA I MJERNA POREMA 1 TUDOMÁNYOS ÉS MÉRŐBERENDEZÉSEK 4 STRUMENTI E SCALE DI MISURA 5 MEETINSTRUMENTEN EN METERS 69 SPRZĘT BADAWCZY I POMIAROWY 43 INST DE MEDICAO E MEDIDORES 5 VETENSK. UTRUSTN., MÄTUTRUSTNING 5

Неелектрическо изделие, служещо за отчитане…

Неелектрическо изделие, служещо за отчитане на промяна на наклона. Представлява пластмасов правоъгълен елемент с размери 96 х 71мм и дебелина около 2 мм, със самозалепваща повърхност от едната страна.

В сърцевината на изделието има кухина със специфична форма, изпълнена до определено ниво с цветни гранули и метален шплент, който ограничава тяхното свободно движение.

Изделието се залепя върху външната част на опаковката на дадена стока /кашон, кутия, дървена каса и др./ и в момента на предаване на превозвача се отстранява металния шплент.

Така, ако при транспортирането превозвачът е допуснал отклонение от вертикалното положение, сините гранули полепват в горната част на кухината и по този начин може да се направи отчитане на максималния ъгъл, на който е било наклонено изделието, съответно и опаковка, върху която е било залепено.

Номенклатурен код:
Номенклатурен код.
Начална дата на валидност:
.

Национални ключови думи: ОТ ПЛАСТМАСИ НАУЧНИ И ИЗМЕРИТЕЛНИ УРЕДИ