НЕФТЕНИ МАСЛА.

MINERÁLNÍ OLEJE (PETROLEUM OILS) 59 JORDOLIE 2 ERDÖL 52 ΛΑΔΙΑ ΠΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 7 PETROLEUM OILS 32 ACEITE DE PETROLEO 28 NAFTAÕLID 1 HUILE DE PÉTROLE 40 NAFTNA ULJA 5 OLI DI PETROLIO 11 NAFTOS ALYVOS 1 PETROLEUMOLIE 5 OLEJE ROPY NAFTOWEJ 72 ULEIURI DE PETROL 1 ROPNÉ OLEJE 82 NAFTNA OLJA 12 OLJA ERHÅLLEN UR PETROLEUM 7

Продуктът е жълтеникава течност, представляваща…

като течност; смеси; жълт; нефтени масла

Продуктът е жълтеникава течност, представляваща смес на биодизел (моно-алкилни естери на мастни киселини) - приблизително 35 % и нефтени масла или масла от битуминозни минерали - под 70 % тегловно (приблизително 65 %).

Тегловното съдържание на сяра не превишава 0,001 % (до 10 ppm).

Номенклатурен код:
Номенклатурен код.
Начална дата на валидност:
.

Национални ключови думи: КАТО ТЕЧНОСТ СМЕСИ ЖЪЛТ НЕФТЕНИ МАСЛА

Стоката е прозрачна, безцветна, маслообразна…

Стоката е прозрачна, безцветна, маслообразна течност без мирис. Представлява минерално масло – бяло масло, съдържащо само парафинови и нафтенови въглеводороди.

Няма присъствие на ароматни въглеводороди, добавки, в т.ч. и биодизел. Продуктът се използва върху неасвалтирани и небетонирани пътни настилки, по които има трафик, с цел контрол на запрашаването.

Стоката е представена в бидони.

Номенклатурен код:
Номенклатурен код.
Начална дата на валидност:
.

Национални ключови думи: КАТО ТЕЧНОСТ БЕЗЦВЕТЕН ВЪГЛЕВОДОРОДИ НЕФТЕНИ МАСЛА ТЕЖКИ МАСЛА

Минерално-каталитична система (МКС) за обработка…

Минерално-каталитична система (МКС) за обработка на масло в бензинови двигатели с вътрешно горене (ДВГ) и за увеличаване на техния ресурс.

Приготвена добавка за моторно масло. Способства за почистване на двигателя и намалява износването му.

Състав: смес от обработени минерални продукти и органични продукти, съдържащи нефтено масло.

Представена за продажба на дербно в опаковки от 100ml, 400 ml и 1000ml.

Номенклатурен код:
Номенклатурен код.
Начална дата на валидност:
.

Национални ключови думи: ПРЕДСТАВЕНИ ЗА ПРОДАЖБА НА ДРЕБНО НЕФТЕНИ МАСЛА

Минерално-каталитична система (МКС) за обработка…

Минерално-каталитична система (МКС) за обработка на масло в дизелови двигатели с вътрешно горене (ДВГ) и за увеличаване на техния ресурс.

Приготвена добавка за моторно масло. Способства за почистване на двигателя и намалява износването му.

Състав: смес от обработени минерални продукти и органични продукти, съдържащи нефтено масло.

Представена за продажба на дербно в опаковки от 100ml, 400 ml и 1000ml.

Номенклатурен код:
Номенклатурен код.
Начална дата на валидност:
.

Национални ключови думи: ПРЕДСТАВЕНИ ЗА ПРОДАЖБА НА ДРЕБНО НЕФТЕНИ МАСЛА