ОПТИЧНИ ВЛАКНА.

Апарат за заваряване на оптични кабели. Състои…

Апарат за заваряване на оптични кабели. Състои се от метална кутия, електроди, V-образни канали, печка за стопяване на предпазните маншони, батерия и захранващ блок.

Заваряването на оптичните кабели става чрез пускане на високоволтова дъга, стапяне на челата на оптичните влакна, приближаване на оптичните нишки и слепване на челата им.

След контролно измерване, маншона се поставя в печката и термически се свива.

Номенклатурен код:
Номенклатурен код.
Начална дата на валидност:
.

Национални ключови думи: ОПТИЧНИ ЕЛЕМЕНТИ ОПТИЧНИ ВЛАКНА ЗАВАРЕН, СПОЕН

Конектор за оптични влакна и оптични кабели.…

адаптор; фасунги; кабел от оптични влакна; оптични влакнаадаптор; фасунги; кабел от оптични влакна; оптични влакна

Конектор за оптични влакна и оптични кабели. Служи единствено за механично напасване на краищата на оптичните влакна.

Не изпълнява допълнителни функции, такива като усилване, регенериране или модификация на сигнала.

Номенклатурен код:
Номенклатурен код.
Начална дата на валидност:
.

Национални ключови думи: АДАПТОР ФАСУНГИ КАБЕЛ ОТ ОПТИЧНИ ВЛАКНА ОПТИЧНИ ВЛАКНА

Двоен конектор за оптични влакна и кабели…

адаптор; фасунги; кабел от оптични влакна; оптични влакнаадаптор; фасунги; кабел от оптични влакна; оптични влакна

Двоен конектор за оптични влакна и кабели от оптични влакна, с предпазни тапи. Конекторът може да свърже две паралелни двойки оптични кабели.

Служи единствено за механично напасване на краищата на съответните оптични влакна. Не изпълнява допълнителни функции, такива като усилване, регенериране или модификация на сигнала.

Номенклатурен код:
Номенклатурен код.
Начална дата на валидност:
.

Национални ключови думи: АДАПТОР ФАСУНГИ КАБЕЛ ОТ ОПТИЧНИ ВЛАКНА ОПТИЧНИ ВЛАКНА

Конектор за оптични влакна и кабели от оптични…

адаптор; кабел от оптични влакна; оптични влакна

Конектор за оптични влакна и кабели от оптични влакна, състоящ се от пет елемента. Съвкупността служи единствено за механично напасване на краищата на оптичните влакна.

Не изпълнява допълнителни функции, такива като усилване, регенериране или модификация на сигнала.

Номенклатурен код:
Номенклатурен код.
Начална дата на валидност:
.

Национални ключови думи: АДАПТОР КАБЕЛ ОТ ОПТИЧНИ ВЛАКНА ОПТИЧНИ ВЛАКНА