ПЛАСТМАСИ.

PLASTY 296 PLASTIK 121 KUNSTSTOFFE 9977 ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ 11 PLASTICS 311 PLASTICO 168 PLASTMASSID 1 MUOVI 60 MATIÈRES PLASTIQUES 183 PLASTIČNE MASE 13 MŰANYAGOK 25 PLASTICA 381 PLASTIKAI 14 PLASTMASAS 17 PLASTIEKEN 9 TWORZYWA SZTUCZNE 406 PLASTICO 23 MATERIALE PLASTICE 173 PLASTY 145 PLASTIKE 65 PLASTER 18

Продуктът е напечатан лист (фолио) в правоъгълна…

Продуктът е напечатан лист (фолио) в правоъгълна форма от непореста пластмаса (несъчетана с друг материал, различен от пластмаса).

Съгласно представената от заявителя информация, пластмасовото фолио е с дебелина, непревишаваща 0,125 mm, двуслойно – полиетиленов слой (с плътност на полиетилена по-малка от 0,94), който преобладава и полипропиленов слой.

Използва се за производство на опаковки за мокри кърпички.

Номенклатурен код:
Номенклатурен код.
Начална дата на валидност:
.

Национални ключови думи: ПЛАСТМАСИ НАПЕЧАТАН С ПРАВОЪГЪЛНА ФОРМА ФОЛИО ЗА ОПАКОВКА НА СТОКИ НЕПОРЕСТ

Стоката калцуни (Over shoes) представлява…

пластмаси; от пластмаси; допълнения към облеклата; от полиетилен;…

Стоката калцуни (Over shoes) представлява принадлежност към облеклото,за еднократна употреба, изработена от непорести пластмаси и е предназначена да се поставя върху обувки.

Номенклатурен код:
Номенклатурен код.
Начална дата на валидност:
.

Национални ключови думи: ПЛАСТМАСИ ОТ ПЛАСТМАСИ ДОПЪЛНЕНИЯ КЪМ ОБЛЕКЛАТА ОТ ПОЛИЕТИЛЕН ЗА ОБУВКИ

Полиетиленово фолио на ролки. За индустриални…

пластмаси; фолио; прозрачен; от полиетилен; ролка

Полиетиленово фолио на ролки. За индустриални опаковки. Съгласно представената със заявлението продуктова спецификация, полиетиленът е с плътност, по-малка от 0.94.

Дебелината на фолиото е 100 µm. Фолиото не е еластично.

Номенклатурен код:
Номенклатурен код.
Начална дата на валидност:
.

Национални ключови думи: ПЛАСТМАСИ ФОЛИО ПРОЗРАЧЕН ОТ ПОЛИЕТИЛЕН РОЛКА

Запушалка под формата на шапка, с резба от…

пластмаси; от пластмаси; тапа, запушалка; бутилка; полиетилен

Запушалка под формата на шапка, с резба от вътрешната страна и с размери: вътрешен диаметър около 15 mm, височина около 15 mm.

Използва се като запушалка (тапа) за затваряне на стъклени бутилки, в които се поставят течности, например парфюми.

Изработена е от пластмаса.

Номенклатурен код:
Номенклатурен код.
Начална дата на валидност:
.

Национални ключови думи: ПЛАСТМАСИ ОТ ПЛАСТМАСИ ТАПА, ЗАПУШАЛКА БУТИЛКА ПОЛИЕТИЛЕН