ПРИЕМНИЦИ #2.

PŘIJÍMAČE 35 MODTAGERE 9 EMPFÄNGER 1387 ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΛΗΨΗΣ 1 RECEIVERS 245 RECEPTOR 15 VASTAANOTIN 20 RÉCEPTEUR 140 VEVŐKÉSZÜLÉK 20 RICEVITORI 2 UZTVĒRĒJI 8 ONTVANGERS 308 ODBIORNIKI 55 RECEPTOR 2 RECEPTOARE 16 PRIJÍMAČE 5 SPREJEMNIKI 4 MOTTAGARE 49

GSM/EDGE селективен ретранслатор (повторител)…

GSM/EDGE селективен ретранслатор (повторител) с усилваща сигнала функция. Устройството приема, усилва и препредава получения телекомуникационен сигнал, като работи в честотен диапазон от 880 MHz до 960 MHz.

Повторителят се свързва към външна антена насочена към базовата станция на мобилен оператор.

Усиленият от повторителя сигнал се подава към една или повече вътрешни антени и достига до всички клетъчни устройства, намиращи се в работния периметър на усилвателя.

Размери на изделието 158 х 258 х 73 мм. Работна температура е в диапазона от 0 до 50 градуса по Целзий.

Устройството е представено в комплект със захранващ кабел и инструкция за експлоатация.

Номенклатурен код:
Номенклатурен код.
Начална дата на валидност:
.

Национални ключови думи: УСИЛВАТЕЛИ ЗА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ ПРИЕМНИЦИ ПРЕДАВАТЕЛИ

LTE/UMTS и DCS/LTE селективни ретранслатори…

LTE/UMTS и DCS/LTE селективни ретранслатори (повторители) с усилваща сигнала функция. Устройствата приемат, усилват и препредават получения телекомуникационен сигнал, като работи в честотен диапазон от 880 MHz до 960 MHz (за LTE/UMTS повторител) и от 1710 до 1760 MHz (за DCS/LTE повторител).

Повторителите се свързват към външна антена насочена към базовата станция на мобилен оператор.

Усиленият от повторителите сигнал се подава към една или повече вътрешни антени и достига до всички клетъчни устройства, намиращи се в работния периметър на съответния усилвател.

Размери на изделията 380 х 335 х 108 мм. Работна температура е в диапазона от - 10 до 50 градуса по Целзий.

Устройствата са представени в комплект със захранващ кабел и инструкция за експлоатация.

Номенклатурен код:
Номенклатурен код.
Начална дата на валидност:
.

Национални ключови думи: УСИЛВАТЕЛИ ЗА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ ПРИЕМНИЦИ ПРЕДАВАТЕЛИ

GSM/EDGE селективен ретранслатор (повторител)…

GSM/EDGE селективен ретранслатор (повторител) с усилваща сигнала функция. Устройството приема, усилва и препредава получения телекомуникационен сигнал, като работи в честотен диапазон от 880 MHz до 960 MHz.

Повторителят се свързва към външна антена насочена към базовата станция на мобилен оператор.

Усиленият от повторителя сигнал се подава към една или повече вътрешни антени и достига до всички клетъчни устройства, намиращи се в работния периметър на усилвателя.

Размери на изделието 158 х 258 х 73 мм. Работна температура е в диапазона от - 10 до 50 градуса по Целзий.

Устройството е представено в комплект със захранващ кабел и инструкция за експлоатация.

Номенклатурен код:
Номенклатурен код.
Начална дата на валидност:
.

Национални ключови думи: УСИЛВАТЕЛИ ЗА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ ПРИЕМНИЦИ ПРЕДАВАТЕЛИ

GSM/DCS/EDGE селективен ретранслатор (повторител)…

GSM/DCS/EDGE селективен ретранслатор (повторител) с усилваща сигнала функция. Устройството приема, усилва и препредава получения телекомуникационен сигнал, като работи в честотен диапазон 880-915 MHz/925-960 MHz (GSM) или 1710-1785 MHz/1805-1880 MHz (DCS).

Повторителят се свързва към външна антена насочена към базовата станция на мобилен оператор.

Усиленият от повторителя сигнал се подава към една или повече вътрешни антени и достига до всички клетъчни устройства, намиращи се в работния периметър на усилвателя.

Размери: 370 х 250 х 150 мм. Работна температура - в диапазона от -5 до 50 градуса по Целзий. Устройството е представено в комплект със захранващ кабел и инструкция за експлоатация.

Номенклатурен код:
Номенклатурен код.
Начална дата на валидност:
.

Национални ключови думи: УСИЛВАТЕЛИ ЗА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ ПРИЕМНИЦИ ПРЕДАВАТЕЛИ