СИВ.

ŠEDIVÉ 17 GRÅ 1 GREY 19 HARMAA 6 GRIS 7 SZÜRKE 1 GRIGIO 9 GRIJS 47 SZARY 7 CINZENTO 1 GRI, CENUŞIU 1 SIVÝ 7 SIV 10 GRÅ 38

Съгласно предоставена информация от титуляря,…

в твърда форма; сив; в чували; в обем; естествен; каолин

Съгласно предоставена информация от титуляря, продуктът се охарактеризира като калциниран каолин.

Получен е чрез изпичане на каолина при висока температура, без добавка на други материали. Представен е под формата на малки сиви камъчета с неправилна форма, в насипно състояние, или в големи чували.

Използва се в порцелано-фаянсовата и електрокерамичната промишленост.

Номенклатурен код:
Номенклатурен код.
Начална дата на валидност:
.

Национални ключови думи: В ТВЪРДА ФОРМА СИВ В ЧУВАЛИ В ОБЕМ ЕСТЕСТВЕН КАОЛИН