СИЛИЦИЕВ ДИОКСИД.

OXID KŘEMIČITÝ 15 SILICIUMDIOXID 2 SILICIUMDIOXID 251 ΔΙΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΠΥΡΙΤΙΟΥ 3 SILICON DIOXIDE 65 DIOXIDO DE SILICIO 5 PIIDIOKSIDI 4 DIOXYDE DE SILICIUM 36 SZILÍCIUM-DIOXID 6 DIOSSIDO DI SILICIO 4 SILICIUMDIOXIDE 43 DITLENEK KRZEMU 5 DIOXIDO DE SILICIO 2 DIOXID DE SILICIU 23 OXID KREMIČITÝ 13 SILICIJEV DIOKSID 8 KISELDIOXID 32

Керамични шнурове, изработени от керамични…

силициев диоксид; вълна; за изолация; минерални продукти

Керамични шнурове, изработени от керамични влакна с външна стъклена оплетка, с диаметър 15, 20, 30 или 40 мм.

Стъклената оплетка представлява по-малко от 7% тегловно от състава на изделието. Състав на керамичните влакна AL2O3 >45%; AL2O3 +SiO2>96%.

Топлопроводимост 0.087W/MK при 400 градуса Целзий. Шнуровете се използват за топлоизолация на тръбопроводни системи транспортиращи пара или горещи газове в ТЕЦ, АЕЦ, Топлофикационни дружества, Когенераторни станции, корабостроителна или кораборемонтна интустрия и др.

Шнуровете се опаковат на рула по 50 или 100 м

Номенклатурен код:
Номенклатурен код.
Начална дата на валидност:
.

Национални ключови думи: СИЛИЦИЕВ ДИОКСИД ВЪЛНА ЗА ИЗОЛАЦИЯ МИНЕРАЛНИ ПРОДУКТИ

Продуктът представлява малки промокаеми хартиени…

Продуктът представлява малки промокаеми хартиени пликчета (сашета), съдържащи силициев диоксид - силикагел, под формата на малки прозрачни, бели частици (гранули) с неправилна форма.

Промокаемите пликчета със силикагел са обозначени с надпис „изсушител“ и се използват като изсушител на опаковки (напр. опазване и съхранение на лекарства и др.).

Номенклатурен код:
Номенклатурен код.
Начална дата на валидност:
.

Национални ключови думи: СИЛИЦИЕВ ДИОКСИД ЗА ИЗСУШАВАНЕ АБСОРБЕНТ КАТО ГРАНУЛИ В ТОРБИЧКИ

Стоката представлява промокаеми торбички…

Стоката представлява промокаеми торбички (сашета) с различни размери, съдържащи силициев диоксид (наричан също силикагел), под формата на гранули с диаметър от 2-8 mm, съгласно предоставената информация от производителя.

Стоката е обозначена с надписи „изсушител“, „изхвърли“, „не яж“. Съгласно информацията от удостоверението за анализ на продукта, промокаемите торбички със силикагел се използват като изсушител на опаковки.

Номенклатурен код:
Номенклатурен код.
Начална дата на валидност:
.

Национални ключови думи: СИЛИЦИЕВ ДИОКСИД ЗА ИЗСУШАВАНЕ АБСОРБЕНТ КАТО ГРАНУЛИ В ТОРБИЧКИ

Стоката представлява котешка тоалетна от…

Стоката представлява котешка тоалетна от силициев диоксид (наричан също силикагел), под формата на гранули, включително ясно забележимо количество оцветени гранули (от 1% до 5%).

Представен е в търговски опаковки за продажба на дребно, с надписи „котешка тоалетна“ и „силикагел“.

Номенклатурен код:
Номенклатурен код.
Начална дата на валидност:
.

Национални ключови думи: СИЛИЦИЕВ ДИОКСИД ЗА ЖИВОТНИ ПОСТАВЕНИ В ОПАКОВКИ АБСОРБЕНТ КАТО ГРАНУЛИ