СЛЪНЧЕВИ КЛЕТКИ.

SOLÁRNÍ ČLÁNKY 63 SOLCELLER 6 SOLARZELLE 485 SOLAR CELLS 73 CELULA SOLAR 14 AURINKOKENNO 11 CELLULE SOLAIRE 64 SOLARNE ĆELIJE 2 NAPELEM 7 CELLULE SOLARI 9 ZONNECELLEN 137 OGNIWA SŁONECZNE 28 CELULA SOLAR 4 CELULE SOLARE 1 SLNEČNÉ ČLÁNKY 2 SONČNE CELICE 8 SOLCELL 11

Фотоволтаични модули, състоящи се от 60 бр.…

Фотоволтаични модули, състоящи се от 60 бр. поликристални фотоволтаични клетки, разположени в 6 колони и монтирани в алуминиева рамка.

Представляват елементи за изграждане на фотоволтаични електрически централи, предназначени за производството на електрическа енергия посредством преобразуване на слънчевата енергия в електрически ток.

На гърба на модулите е монтирана така наречената junction box (кутия за свързване), съдържаща кабели за свързване, както и три броя обратни диоди („bypass diodes“), за предотвратяване нагряването на фороволтаичния модул.

Модулите не съдържат блокиращи диоди и не позволяват доставяне на електрическа енергия за непосредствена консумация.

Номенклатурен код:
Номенклатурен код.
Начална дата на валидност:
.

Национални ключови думи: СЛЪНЧЕВИ КЛЕТКИ СВЕТЛОЧУСТВИТЕЛЕН ДИОДИ ФОТОВОЛТАИЧНИ КЛЕТКИ

Фотоволтаични модули, състоящи се от 60 бр.…

Фотоволтаични модули, състоящи се от 60 бр. монокристални фотоволтаични клетки, подредени в 10 реда по 6 клетки, монтирани в алуминиева рамка.

Представляват елементи за изграждане на фотоволтаични електрически централи, предназначени за производството на електрическа енергия посредством преобразуване на слънчевата енергия в електрически ток.

На гърба на модулите е монтирана така наречената junction box (кутия за свързване), съдържаща кабели за свързване, както и три броя обратни диоди („bypass diodes“).

Модулите не съдържат блокиращи диоди и не позволяват доставяне на електрическа енергия за непосредствена консумация.

Номенклатурен код:
Номенклатурен код.
Начална дата на валидност:
.

Национални ключови думи: СЛЪНЧЕВИ КЛЕТКИ СВЕТЛОЧУСТВИТЕЛЕН ДИОДИ ФОТОВОЛТАИЧНИ КЛЕТКИ

Фотоволтаични модули, състоящи се от 60 бр.…

Фотоволтаични модули, състоящи се от 60 бр. поликристални фотоволтаични клетки, подредени в 10 реда по 6 клетки, монтирани в алуминиева рамка.

Представляват елементи за изграждане на фотоволтаични електрически централи, предназначени за производството на електрическа енергия посредством преобразуване на слънчевата енергия в електрически ток.

На гърба на модулите е монтирана така наречената junction box (кутия за свързване), съдържаща 6 броя обратни диоди („bypass diodes“).

Модулите не съдържат блокиращи диоди и не позволяват доставяне на електрическа енергия за непосредствена консумация.

Номенклатурен код:
Номенклатурен код.
Начална дата на валидност:
.

Национални ключови думи: СЛЪНЧЕВИ КЛЕТКИ СВЕТЛОЧУСТВИТЕЛЕН ФОТОВОЛТАИЧНИ КЛЕТКИ

Фотоволтаични модули, състоящи се от 60 бр.…

Фотоволтаични модули, състоящи се от 60 бр. монокристални фотоволтаични клетки, подредени в 10 реда по 6 клетки, монтирани в алуминиева рамка.

Представляват елементи за изграждане на фотоволтаични електрически централи, предназначени за производството на електрическа енергия посредством преобразуване на слънчевата енергия в електрически ток.

На гърба на модулите е монтирана така наречената junction box (кутия за свързване), съдържаща 6 броя обратни диоди („bypass diodes“).

Модулите не съдържат блокиращи диоди и не позволяват доставяне на електрическа енергия за непосредствена консумация.

Номенклатурен код:
Номенклатурен код.
Начална дата на валидност:
.

Национални ключови думи: СЛЪНЧЕВИ КЛЕТКИ СВЕТЛОЧУСТВИТЕЛЕН ФОТОВОЛТАИЧНИ КЛЕТКИ