СТАТИЧНИ ПРЕОБРАЗУВАТЕЛИ.

STATICKÉ MĚNIČE 75 STATISKE OMFORMERE 4 STROMRICHTER, ELEKTRONISCH 317 ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΙΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΣΤΑΤΙΚΟΙ 1 STATIC CONVERTERS 534 CONVERTIDOR ESTATICO 22 STAATILISED MUUNDURID 1 STAATTINEN MUUTTAJA 29 CONVERTISSEUR STATIQUE 232 STATIKUS ÁTALAKÍTÓK 19 CONVERTITORI STATICI 12 STATISKIE PĀRVEIDOTĀJI 5 STATISCHE OMVORMERS 636 PRZEKSZTAŁTNIKI 146 CONVERSOR ESTATICO 3 CONVERTIZOARE STATICE 8 STATICKÉ MENIČE 20 STATIČNI PRETVORNIKI 4 STATISK OMFORMARE 11

Електрически адаптер за захранване на устройства,…

Електрически адаптер за захранване на устройства, представляващ статичен преобразувател (токоизправител) в пластмасов корпус, предназначен да преобразува променлив ток (AC) (100 - 240 V) в постоянен ток (DC) (24 V) с изходна мощност до 19,2W.

Корпусът е снабден с щепсел за свързване към електрическа мрежа с променливия ток и с кабел, оборудван с конектор за постоянен ток, който позволява на адаптера да се свързва към различни устройства.

Предназначението на устройството не е конкретизирано или обозначено нито в приложените технически спецификации, нито по техническото обозначение (етикета) върху самото устройство.

Токоизправители с подобни технически параметри имат широко предназначение – радионавигационни апарати, апарати за аудио/видеозапис или възпроизвеждане на звук, медицинска апаратура, оборудване и приложения за тестване, монитори, информационни технологии и тн.

В заявлението за Обвързваща тарифна информация и кореспонденцията свързана с него, титулярят е заявил, че изделието ще се използва за захранване на приемник за цифрова сателитна телевизия (Set-Top-Box).

Номенклатурен код:
Номенклатурен код.
Начална дата на валидност:
.

Национални ключови думи: КОРПУСИ ЕЛЕКТРИЧЕСКИ АДАПТОР ЗА ЕЛЕКТРИЧЕСКА УПОТРЕБА СТАТИЧНИ ПРЕОБРАЗУВАТЕЛИ ИЗПРАВИТЕЛИ

Електрически адаптери за захранване, представляващи…

Електрически адаптери за захранване, представляващи статичен преобразувател (токоизправител) в пластмасов корпус, предназначен да преобразува променлив ток (AC) (100 — 240 V) в постоянен ток (DC) (24 V) с изходна мощност от 60-100W.

Корпусът е снабден с щепсел за свързване към променливия ток и с електрически кабел, оборудван с конектор за постоянен ток, който позволява на адаптера да се свързва към различни апарати.

Съгласно приложените технически документи, токоизправителите са предназначени за електрозахранване на различни видове изделия – медицинска апаратура, оборудване и приложения за тестване, монитори, информационни технологии.

Номенклатурен код:
Номенклатурен код.
Начална дата на валидност:
.

Национални ключови думи: КОРПУСИ ЕЛЕКТРИЧЕСКИ АДАПТОР ЗА ЕЛЕКТРИЧЕСКА УПОТРЕБА СТАТИЧНИ ПРЕОБРАЗУВАТЕЛИ ИЗПРАВИТЕЛИ

Зарядно устройство за мобилен телефон. Електрическите…

Зарядно устройство за мобилен телефон. Електрическите параметри при изхода на устройството са в границите на 150-500 mAh и 3.8 V.

Номенклатурен код:
Номенклатурен код.
Начална дата на валидност:
.

Национални ключови думи: ЗА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ СТАТИЧНИ ПРЕОБРАЗУВАТЕЛИ