СЪПОЛИМЕР.

KOPOLYMERY 6 COPOLYMER 383 COPOLYMERS 36 COPOLIMERO 1 COPOLYMÈRE 62 KOPOLIMEREK 2 COPOLIMERI 13 COPOLYMEREN 81 KOPOLIMERY 24 COPOLIMERI 4 KOPOLYMÉRY 10 KOPOLIMERI 4 SAMPOLYMER 1

Стоката е подвижна, светлосиня, непрозрачна…

Стоката е подвижна, светлосиня, непрозрачна хомогенна течност с остър мирис. Същата се охарактеризира като водна емулсия на акрилов съполимер (акрилови полимери и малко количество стиренови съмономери) в първична форма.

Продуктът се използва върху крайпътни настилки, с цел контрол на запрашаването. По този начин се предотвратява водната и вятърната ерозия.

Номенклатурен код:
Номенклатурен код.
Начална дата на валидност:
.

Национални ключови думи: КАТО ТЕЧНОСТ СЪПОЛИМЕР АКРИЛОВИ ПОЛИМЕРИ КАТО ПЪРВИЧНА ФОРМА