ФОТОВОЛТАИЧНИ КЛЕТКИ.

FOTOVOLTAICKÉ ČLÁNKY 55 FOTOCELLER OG SOLCELLER 2 PHOTOELEMENT 47 ΚΥΨΕΛΕΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΕΣ 8 PHOTOVOLTAIC CELLS 11 CELULA FOTOVOLTAICA 46 VALOSÄHKÖKENNO 2 CELLULE PHOTOVOLTAÏQUE 50 FÉNYELEM 5 CELLULE FOTOVOLTAICHE 11 FOTOOGNIWA 33 CELULA FOTOVOLTAICA 3 FOTOVOLTICKÉ ČLÁNKY 6 FOTONAPETOSTNE CELICE 6 FOTOELEKTROMOTORISK CELL 5

Соларен модул, състоящ се от 12 мини слънчеви…

Соларен модул, състоящ се от 12 мини слънчеви клетки от кристален силиций, положени върху основа от стъклотекстолит (платка), с размери: 130 mm х 42,5 mm.

Върху обратната страна на платката са положени свързващи медни писти и контактни площадки за запояване на градивни елементи и свързващи кабели и с маркировка „ELTA13042.5-12”.

Електически параметри : Voc 5,76 V; Imp > 104 mA; мощност Wp – 0.6 W. Монтира се в корпуса на LED осветителни маркери за сигнализация тип ELTA SRB и служи за улавяне и преобразуване на слънчевата светлина в електроенергия за зареждане на акумулаторните батерии на светлинния маркер.

Светлинните маркери се състоят от монтирано на метално или пласмасово стълбче цилиндрично тяло (прозрачен корпус), в което трайно са вградени всички необходими за правилното им функциониране, подсистеми като: светлинен източник, зарядно устройство, управляващ контролер.

Номенклатурен код:
Номенклатурен код.
Начална дата на валидност:
.

Национални ключови думи: ЗА ВГРАЖДАНЕ В ДРУГИ ИЗДЕЛИЯ КАТО МОДУЛ ФОТОВОЛТАИЧНИ КЛЕТКИ

Соларен модул, състоящ се от 12 мини слънчеви…

Соларен модул, състоящ се от 12 мини слънчеви клетки от кристален силиций, положени върху основа от стъклотекстолит (платка), с размер 204 мм х 42,5 мм.

Върху обратната страна на платката са положени свързващи медни писти и контактни площадки за запояване на градивни елементи и свързващи кабели, както и маркировка “ELTA20442.5-12” Електрически параметри: Vmp=5.76 V; Imp>168 mA; мощност Wp – 0.96 W.

Монтира се в корпуса на LED осветителни тела тип ELTA SSO и служи за улавяне и преобразуване на слънчевата светлина в електроенергия за зареждане на акумулаторните батерии на осветителното тяло.

Осветителните тела се състоят от монтирано в метален стълб цилиндрично тяло (прозрачен корпус), в което трайно са вградени всички, необходими за правилното им функциониране, подсистеми като: светлинен източник, зарядно устройство, управляващ контролер.

Номенклатурен код:
Номенклатурен код.
Начална дата на валидност:
.

Национални ключови думи: ЗА ВГРАЖДАНЕ В ДРУГИ ИЗДЕЛИЯ КАТО МОДУЛ ФОТОВОЛТАИЧНИ КЛЕТКИ

Соларен модул, състоящ се от 12 мини слънчеви…

Соларен модул, състоящ се от 12 мини слънчеви клетки от кристален силиций, положени върху основа от стъклотекстолит (платка), с размери: 214,2 mm х 72,5 mm.

Върху обратната страна на платката са положени свързващи медни писти и контактни площадки за запояване на градивни елементи и свързващи кабели и с маркировка „ELTA-214,2*72,5-12”.

Електически параметри: Vmp = 6 V; Imp > 300 mA; мощност Wp – 1.8 W. Соларните модули се монтират в корпуса на маркираща лампа тип ELTA SМ-3 и служат за улавяне и преобразуване на слънчевата светлина в електроенергия за зареждане на акумулаторните батерии на маркиращата лампа.

Конструктивно маркиращата лампа представлява херметично цилиндрично тяло (пластмасов защитен буркан), в което трайно са вградени всички, необходими за правилното й функциониране, подсистеми като: светлинен източник, зарядно устройство и управляващ контролер.

Номенклатурен код:
Номенклатурен код.
Начална дата на валидност:
.

Национални ключови думи: ЗА ВГРАЖДАНЕ В ДРУГИ ИЗДЕЛИЯ КАТО МОДУЛ ФОТОВОЛТАИЧНИ КЛЕТКИ

Соларен модул, състоящ се от 36 мини слънчеви…

Соларен модул, състоящ се от 36 мини слънчеви клетки от кристален силиций, положени върху основа от стъклотекстолит (платка), с размер 306 мм х 235 мм.

Върху обратната страна на платката са положени свързващи медни писти и контактни площадки за запояване на градивни елементи и свързващи кабели, както и маркировка “SZGD306235-A”.

Електрически параметри: Vmp = 18 V; Imp>420 mA; изходна мощност Wp – 7,56 W. Монтира се в корпуса на зарядно контролния блок в системите за сигнализация (източници на светлина за обозначаване на препяствия в авиацията) тип ELTA SА-07 и служи за улавяне и преобразуване на слънчевата светлина в електроенергия за зареждане на акумулаторните й батерии.

Системите за сигнализация се състоят от два LED източник на светлина, свързан към пластмасова кутия с прозрачен капак (зарядно контролен блок), в която трайно са вградени всички, необходими за правилното им функциониране, подсистеми като: соларен модул, зарядно устройство и управляващ контролер.

Системите за сигнализация са с изходно напрежение 12V и мощност 1,2W.

Номенклатурен код:
Номенклатурен код.
Начална дата на валидност:
.

Национални ключови думи: ЗА ВГРАЖДАНЕ В ДРУГИ ИЗДЕЛИЯ КАТО МОДУЛ ФОТОВОЛТАИЧНИ КЛЕТКИ