ХИМИЧНИ ПРОДУКТИ.

CHEMICKÉ VÝROBKY 54 KEMISKE PRODUKTER 9 CHEMISCHE ERZEUGNISSE 476 ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΧΗΜΙΚΑ 11 CHEMICAL PRODUCTS 609 PRODUCTOS QUIMICOS 4 KEEMATÖÖSTUSE TOOTED 2 KEMIALLISET TUOTTEET 5 PRODUITS CHIMIQUES 136 VEGYIPARI TERMÉKEK 34 PRODOTTI CHIMICI 63 CHEMISCHE PRODUCTEN 148 PRODUKTY CHEMICZNE 9 PRODUTO QUIMICO 2 CHEMICKÉ VÝROBKY 122 KEMIČNI PROIZVODI 24 KEMISKA PRODUKTER 11

Комплект, състоящ се от 10 лейкопласта и…

нетъкани текстилни материали; представени за продажба на дребно;…

Комплект, състоящ се от 10 лейкопласта и 10 броя меки пликчета, представени в обща опаковка за продажба на дребно, с указания за използване.

Начин на употреба: Меките пликчета се закрепват към стъпалата с помощта на лейкопласта за 6-7 часа.

В резултат се активират клетките и се подобряват функциите на жизненоважни органи, детоксикира се организма и се засилва имунитета.

Лейкопластите са от нетъкан текстил. Меките пликчета съдържат елементи от черупчести организми, витамин С, портокалово масло, бамбуков оцет, минерали на прах, растения на прах.

Номенклатурен код:
Номенклатурен код.
Начална дата на валидност:
.

Национални ключови думи: НЕТЪКАНИ ТЕКСТИЛНИ МАТЕРИАЛИ ПРЕДСТАВЕНИ ЗА ПРОДАЖБА НА ДРЕБНО МАЛКО ПЛИКЧЕ ХИМИЧНИ ПРОДУКТИ КОМПЛЕКТОВАН

Rosuvastatin calcium (розувастатин калций)…

Rosuvastatin calcium (розувастатин калций) с CAS № 147098-20-2 - самостоятелно представено органично съединение (в твърда форма) с определен химичен състав.

Не е представено в по-специални форми или опаковки за продажба на дребно. Субстанцията е предназначена за производство на фармацевтични продукти.

Номенклатурен код:
Номенклатурен код.
Начална дата на валидност:
.

Национални ключови думи: НЕ ПРИГОДЕНИ ЗА ПРОДАЖБА НА ДРЕБНО В ТВЪРДА ФОРМА ОРГАНИЧНИ СЪЕДИНЕНИЯ ХИМИЧЕСКИ ЧИСТ ХИМИЧНИ ПРОДУКТИ ЗА ФАРМАЦЕВТИЧНИ ПРОДУКТИ

Rosuvastatin calcium (розувастатин калций)…

Rosuvastatin calcium (розувастатин калций) с CAS № 147098-20-2 - самостоятелно представено органично съединение (в твърда форма) с определен химичен състав.

Не е представено в по-специални форми или опаковки за продажба на дребно.

Номенклатурен код:
Номенклатурен код.
Начална дата на валидност:
.

Национални ключови думи: НЕ ПРИГОДЕНИ ЗА ПРОДАЖБА НА ДРЕБНО В ТВЪРДА ФОРМА ОРГАНИЧНИ СЪЕДИНЕНИЯ ХИМИЧЕСКИ ЧИСТ ХИМИЧНИ ПРОДУКТИ ХЕТЕРОЦИКЛЕНИ СЪЕДИНЕНИЯ