Άλατα διπλά και μείγματα νιτρικού ασβεστίου και νιτρικού αμμωνίου.

Polski 2

  • - - 3102600010 80: Στερεά λιπάσματα με περιεκτικότητα σε νιτρικό αμμώνιο που υπερβαίνει το 80% κατά βάρος
  • - - 3102600090 80: Άλλα