Άλλα / Μέρη και εξαρτήματα (άλλα από τα κιβώτια μεταφοράς, τα καλύμματα και τα παρόμοια) που αναγνωρίζονται ότι προορίζονται αποκλειστικά ή κύρια για τις μηχανές ή συσκευές των κλάσεων 8470 μέχρι 8472.

  • - - - 8473291000 80: Ηλεκτρονικές συναρμολογήσεις
  • - - - 8473299000 80: Άλλα