Άλλα / Ψάρια αποξεραμένα, αλατισμένα ή σε άρμη. Ψάρια καπνιστά, έστω και ψημένα πριν ή κατά τη διάρκεια του καπνίσματος. Αλεύρια, σκόνες και συσσωματωμένα προϊόντα με μορφή σβόλων (πελέτες) ψαριών, κατάλληλα για τη διατροφή των ανθρώπων.

 • - - - 0305790010 10: Αποξεραμένοι, έστω και αλατισμένα αλλά όχι καπνιστά
 • - - - - 0305790010 20: Μπακαλιάροι του είδους Gadus morhua
 • - - - - - 0305790010 80: Ααλατισμένοι
 • - - - - - 0305790015 80: μη αλατισμένοι
 • - - - - 0305790020 20: Μπακαλιάροι του είδους Gadus ogac
 • - - - - - 0305790020 80: Ααλατισμένοι
 • - - - - - 0305790025 80: μη αλατισμένοι
 • - - - - 0305790030 20: του είδους Boreogadus saida
 • - - - - - 0305790030 80: Ααλατισμένοι
 • - - - - - 0305790035 80: μη αλατισμένοι
 • - - - - 0305790038 10: Μπακαλιάροι του είδους Gadus macrocephalus
 • - - - - - 0305790038 80: Ααλατισμένοι
 • - - - - - 0305790039 80: μη αλατισμένοι
 • - - - - 0305790041 10: Άλλα
 • - - - - - 0305790041 80: Γαύροι (Engraulis spp.)
 • - - - - - 0305790044 80: Ρέγγες (Clupea harengus, Clupea pallasii)
 • - - - - - 0305790045 80: Σολομοί Ειρηνικού (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou και Oncorhynchus rhodurus), σολομοί Ατλαντικού (Salmo salar) και σολομοί του Δούναβη (Hucho hucho)
 • - - - - - 0305790046 80: Γλωσσοειδή Ατλαντικού (Hippoglossus hippoglossus)
 • - - - - - 0305790047 80: Πέστροφες (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache, Oncorhynchus chrysogaster)
 • - - - - - 0305790049 80: Άλλα
 • - - - 0305790050 10: αλατισμένα, αλλά όχι αποξεραμένα ούτε καπνιστά, και σε άρμη
 • - - - - 0305790050 20: Που προορίζονται για μεταποίηση
 • - - - - - 0305790050 80: Μπακαλιάροι του είδους Gadus morhua
 • - - - - - 0305790051 80: Γαύροι (Engraulis spp.)
 • - - - - - 0305790052 80: Μπακαλιάροι του είδους Gadus ogac
 • - - - - - 0305790053 80: Ρέγγες (Clupea harengus, Clupea pallasii)
 • - - - - - 0305790054 80: Μπακαλιάροι του είδους Gadus macrocephalus
 • - - - - - 0305790055 80: Σολομοί Ειρηνικού (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou και Oncorhynchus rhodurus), σολομοί Ατλαντικού (Salmo salar) και σολομοί του Δούναβη (Hucho hucho)
 • - - - - - 0305790056 80: του είδους Boreogadus saida
 • - - - - - 0305790057 80: Γλωσσοειδή Ατλαντικού (Hippoglossus hippoglossus)
 • - - - - - 0305790058 80: Πέστροφες (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache, Oncorhynchus chrysogaster)
 • - - - - - 0305790059 80: Άλλα
 • - - - - 0305790060 10: Άλλοι
 • - - - - - 0305790060 80: Μπακαλιάροι του είδους Gadus morhua
 • - - - - - 0305790061 80: Γαύροι (Engraulis spp.)
 • - - - - - 0305790062 80: Μπακαλιάροι του είδους Gadus ogac
 • - - - - - 0305790063 80: Ρέγγες (Clupea harengus, Clupea pallasii)
 • - - - - - 0305790064 80: του είδους Boreogadus saida
 • - - - - - 0305790065 80: Σολομοί Ειρηνικού (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou και Oncorhynchus rhodurus), σολομοί Ατλαντικού (Salmo salar) και σολομοί του Δούναβη (Hucho hucho)
 • - - - - - 0305790069 80: Μπακαλιάροι του είδους Gadus macrocephalus
 • - - - - - 0305790071 80: Γλωσσοειδή Ατλαντικού (Hippoglossus hippoglossus)
 • - - - - - 0305790072 80: Πέστροφες (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache, Oncorhynchus chrysogaster)
 • - - - - - 0305790079 80: Άλλα
 • - - - 0305790091 10: Άλλα
 • - - - - 0305790091 80: Πέστροφες (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache, Oncorhynchus chrysogaster)
 • - - - - 0305790099 80: Άλλα