Άλλα / Άλλα τεχνουργήματα από αργίλιο.

Čeština 29 Dansk 3 Deutsch 222 English 3 Français 55 Magyar 3 Italiano 7 Nederlands 64 Polski 5 Română 7 Slovenčina 3 Svenska 41

 • - - - - 7616999001 10: χειροποίητα
 • - - - - - 7616999001 80: Θερμαντικά σώματα αλουμινίου και τα στοιχεία ή τμήματα από τα οποία απαρτίζονται τα σώματα αυτά, ανεξάρτητα από το αν τα εν λόγω στοιχεία συναρμολογούνται σε ενότητες
 • - - - - - 7616999009 80: Άλλα
 • - - - - 7616999010 10: ΆλλΑ
 • - - - - - 7616999010 80: Στεφάνια, συζευκτήρες και άλλες διατάξεις για τη στήριξη, σύνδεση, σύσφιγξη ή χωρισμό κατά διαστήματα, που προορίζονται για ορισμένους τύπους οχημάτων αέρος
 • - - - - - 7616999015 80: Κυψελοειδή τεμάχια αλουμινίου του τύπου που χρησιμοποιείται στην κατασκευή μερών αεροσκαφών
 • - - - - - 7616999020 80: Διατάξεις "ταχείας αλλαγής" (quick change) για τη μετατροπή επιβατικών αεροπλάνων σε αεροπλάνα μεταφοράς εμπορευμάτων και αντίστροφα, που προορίζονται για ορισμένους τύπους οχημάτων αέρος
 • - - - - - 7616999025 80: Επιμεταλλωμένη ταινία: - που αποτελείται από τουλάχιστον οκτώ ή περισσότερα στρώματα αλουμινίου (CAS RN 7429-90-5) καθαρότητας 99,8 % ή περισσότερο, - οπτικής πυκνότητας έως 3,0 ανά στρώμα αλουμινίου, - με στρώμα ρητίνης για τον διαχωρισμό κάθε στρώματος αλουμινίου, - με φορέα ταινία από PET(τερεφθαλοπολυαιθυλένιο), - σε κυλίνδρους μήκους έως 50 000 μέτρα
 • - - - - - 7616999030 80: Πλάκες ποικίλου πάχους, πλάτους ίσου ή ανώτερου των 1.200 mm, και προορίζονται για ορισμένους τύπους αεροσκαφών
 • - - - - - 7616999060 80: Δίσκος με υλικά εναπόθεσης, από πυριτιούχο μολυβδαίνιο: - με 1mg/kg ή λιγότερο νάτριο και - συναρμολογημένος σε υπόθεμα από χαλκό ή αργίλιο
 • - - - - - 7616999070 80: Συνδετικά στοιχεία για χρήση στην παραγωγή αξόνων ουραίου στροφείου ελικοπτέρων
 • - - - - - 7616999077 80: Βάση τηλεόρασης με πόδι με ή χωρίς υπόθεμα για στήριξη και σταθεροποίηση της συσκευής τηλεόρασης
 • - - - - - 7616999091 10 (0/1) : Άλλα
 • - - - - - - 7616999091 80: Θερμαντικά σώματα αλουμινίου και τα στοιχεία ή τμήματα από τα οποία απαρτίζονται τα σώματα αυτά, ανεξάρτητα από το αν τα εν λόγω στοιχεία συναρμολογούνται σε ενότητες
 • - - - - - - 7616999099 80: Άλλα