Σέλινα άλλα από τα ραπανοσέλινα.

  • - - 0709400010 80: σέλινα με ραβδώσεις (Apium graveolens, var. dulce)
  • - - 0709400020 80: Κινεζικό σέλινο (Apium graveolens)
  • - - 0709400090 80: Άλλα