Άλλα / Με βάρος που δεν υπερβαίνει τα 25 g/m$2.

Čeština 1 Dansk 1 Deutsch 7 English 3 Italiano 1 Svenska 1

  • - - - - 5603119010 80: Υφάσματα μη υφασμένα από πολυ(βινυλική αλκοόλη), σε τεμάχια ή κομμένα σε τετράγωνα και ορθογώνια σχήματα: - με πάχος 200 µm ή περισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνει τα 280 µm και - βάρους 20 g/m$2 ή περισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνει τα 50 g/m$2
  • - - - - 5603119090 80: Άλλα