Άλλα, κατεψυγμένα / Κρέατα και παραπροϊόντα σφαγίων βρώσιμα, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα, πουλερικών της κλάσης 0105.

 • - - - 0207551000 10: Τεμάχια
 • - - - - 0207551000 80: Χωρίς κόκαλα
 • - - - - 0207552100 10: Με κόκαλα
 • - - - - - 0207552100 80: Μισά ή τέταρτα
 • - - - - - 0207553100 80: Φτερούγες ολόκληρες, έστω και χωρίς τα άκρα
 • - - - - - 0207554100 80: Ράχες, λαιμοί, ράχες με λαιμούς, ουρές, άκρα από φτερούγες
 • - - - - - 0207555100 80: Στήθη και τεμάχια από στήθη
 • - - - - - 0207556100 80: Μηροί και τεμάχια μηρών
 • - - - - - 0207557100 80: "Μέρη με την ονομασία paletots χήνας"
 • - - - - - 0207558100 80: Άλλα
 • - - - 0207559300 10: Παραπροϊόντα σφαγίων
 • - - - - 0207559300 20: Συκώτια
 • - - - - - 0207559300 80: Συκώτια "φουά-γκρα"
 • - - - - - 0207559500 80: Άλλα
 • - - - - 0207559900 80: Άλλα