Άλλα παιχνίδια που λειτουργούν με την εισαγωγή κέρματος, τραπεζογραμματίου, τραπεζικής κάρτας, μάρκας ή με άλλα μέσα πληρωμής, με εξαίρεση τα αυτόματα παιχνίδια τύπου μπόουλινγκ.

  • - - 9504301000 80: Παιχνίδια με οθόνη
  • - - 9504302000 80: Άλλα παιχνίδια
  • - - 9504309000 80: Μέρη