Άλλα / Κρέατα και παραπροϊόντα σφαγίων, βρώσιμα, αλατισμένα ή σε άρμη, αποξεραμένα ή καπνιστά. Αλεύρια και σκόνες, βρώσιμα, από κρέατα ή εντόσθια.

Deutsch 7

  • - - - - - - 0210995910 80: βίσωνα
  • - - - - - - 0210995990 80: Άλλα