Άλλα / Χαρτί αποτυπωτικό (καρμπόν), χαρτί με την ιδιότητα "αυτοαντιγραφής" και άλλα χαρτιά για την αποτύπωση αντιγράφων ή μεταφορά κειμένων (στα οποία περιλαμβάνονται και τα χαρτιά με επίχριση, επάλειψη ή που είναι εμποτισμένα για μηχανές πολυγράφων ή για πλάκες όφσετ), έστω και τυπωμένα, σε κυλίνδρους ή σε φύλλα.

  • - - 4809900010 80: Ελαφρύ θερμικό χαρτί μέγιστου βάρους 65 gr/m 2· σε κυλίνδρους πλάτους τουλάχιστον 20 cm, με βάρος ρόλου (συμπεριλαμβανομένου του χαρτιού) τουλάχιστον 50 kg και με διάμετρο ρόλου (συμπεριλαμβανομένου του χαρτιού) τουλάχιστον 40 cm («τεράστιοι ρόλοι»)· με ή χωρίς επιχρίσματα βάσης στη μία ή και στις δύο όψεις· που επικαλύπτεται από θερμοευαίσθητη ουσία στη μία ή και στις δύο όψεις· και με ή χωρίς επιχρίσματα κορυφής
  • - - 4809900090 80: Άλλα