Άλλα / Κράμβες, κουνουπίδια, κράμβες σγουρές, γογγυλοκράμβες και παρόμοια βρώσιμα προϊόντα του γένους Brassica, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη.

Nederlands 1 Polski 2

  • - - - 0704909020 80: Κράμβες του είδους Κίνας
  • - - - 0704909040 80: Brassica oleracea (κινέζικο μπρόκολο)
  • - - - 0704909090 80: Άλλα