Άλλα / Πέτρες κατάλληλες για λάξευση ή για την οικοδομική (άλλες από αυτές του σχιστόλιθου) επεξεργασμένες και τεχνουργήματα από τις πέτρες αυτές, με εξαίρεση εκείνες της κλάσης 6801. Κύβοι, ψηφίδες και παρόμοια είδη για μωσαϊκά, από φυσικές πέτρες (στις οποίες περιλαμβάνεται και ο σχιστόλιθος), έστω και πάνω σε υπόθεμα. Κόκκοι, μικρά θραύσματα και σκόνες από φυσικές πέτρες (στις οποίες περιλαμβάνεται και ο σχιστόλιθος), τεχνητά χρωματισμένα.

Dansk 1 Deutsch 9 Français 1 Italiano 2 Polski 6

Εξομαλυμένα τεμάχια μαρμάρου, σε σχήμα βότσαλων,…

Εξομαλυμένα τεμάχια μαρμάρου, σε σχήμα βότσαλων, άσπρου χρώματος, σε διάφορα μεγέθη (1-2 cm, 2-4 cm, 4-8 cm και 8-13 cm).

Τα τεμάχια αυτά, τα οποία διαθέτουν αρχικά αιχμηρές γωνίες, κοσκινίζονται στις ανωτέρω κατηγορίες μεγέθους.

Στη συνέχεια εισάγονται σε κυλινδρικά περιστρεφόμενα τύμπανα όπου μέσω της τριβής εξομαλύνονται οι αιχμηρές γωνίες και προκύπτουν σχετικά ομοιόμορφα προς το σχήμα λειασμένα βότσαλα.

Δεν ακολουθεί καμία περαιτέρω κατεργασία όπως στίλβωση, επεξεργασία με χημικές ουσίες κ.λπ.

Ημερομηνία έναρξης ισχύος:
.

Εθνική λέξη κλειδί: ΜΑΡΜΑΡΟ ΒΟΤΣΑΛΑ