Άλλες / Άλλα / Άλλα / Μέρη και πρόσθετα εξαρτήματα κατάλληλα για χρήση αποκλειστικά ή κυρίως με τις συσκευές των κλάσεων 8519 ή 8521.

Čeština 5 Dansk 2 Deutsch 52 English 38 Español 1 Français 6 Magyar 10 Nederlands 15 Polski 4 Română 1

Βραχίονας κεφαλής του ηλεκτρόφωνου (record…

Βραχίονας κεφαλής του ηλεκτρόφωνου (record player). Το προϊόν χρησιμοποιείται για να κατευθύνει την ακίδα του ηλεκτρόφωνου στο δίσκο, καθώς αυτός περιστρέφεται, ώστε να αναπαράγεται ο ήχος χωρίς διακοπή.

Στην συσκευασία δεν περιλαμβάνεται η ακίδα.

Ημερομηνία έναρξης ισχύος:
.

Εθνική λέξη κλειδί: ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΧΟΥ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΧΟΥ