Άλλα / Άλατα των οξομεταλλικών ή υπεροξομεταλλικών οξέων.

  • - - - 2841908510 80: Μικτό οξείδιο λιθίου-κοβαλτίου(III) με περιεκτικότητα σε κοβάλτιο τουλάχιστον 59|% (CAS RN 12190-79-3)
  • - - - 2841908520 80: Τιτανικό κάλιο, σε μορφή σκόνης, καθαρότητας τουλάχιστον 99|% (CAS|RN|12056-51-8)
  • - - - 2841908530 80: Τανταλικό λίθιο
  • - - - 2841908590 80: Άλλα