Άλλα / Συμπυκνώματα πρωτεϊνών και ουσίες πρωτεϊνικής σύστασης.

Čeština 17 Deutsch 3 Español 1 Suomi 2 Italiano 2

  • - - - 2106108031 10: περιεκτικότητας μεγαλύτερης του 1,5 % σε λιπαρές ύλες που προέρχονται από το γάλα, ίσης του 1 % σε άλλες λιπαρές ύλες ή μεγαλύτερης του 5 % σε ζάχαρα
  • - - - - 2106108031 80: που περιέχουν λιγότερο από 65 % επί του καθαρού βάρους προσθήκη ζάχαρης από ζαχαροκάλαμο ή τεύτλα των διακρίσεων 1701 91 έως 1701 99
  • - - - - 2106108039 80: Άλλα
  • - - - 2106108070 80: Άλλα