Άλλα / Κρέατα και παραπροϊόντα σφαγίων, βρώσιμα, αλατισμένα ή σε άρμη, αποξεραμένα ή καπνιστά. Αλεύρια και σκόνες, βρώσιμα, από κρέατα ή εντόσθια.

  • - - - - - - 0210998510 80: Προβατοειδών και αιγοειδών
  • - - - - - - 0210998590 80: Άλλα