1,3,3,3-τετραφθοροπροπένιο / Άλλα.

  • - - - - - 2903393520 80: Trans-1,3,3,3-τετραφθοροπροπένιο-1|(Trans-1,3,3,3-τετραφθοροπροπένιο) (CAS|RN|29118-24-9)
  • - - - - - 2903393590 80: Άλλα