Καβούρια / Μαλακόστρακα, μαλάκια και άλλα ασπόνδυλα υδρόβια, παρασκευασμένα ή διατηρημένα.

Français 2

  • - - 1605100011 10: Σε ερμητικά κλεισμένα μεταλλικά κουτιά
  • - - - 1605100011 80: Cancer pagurus
  • - - - 1605100019 80: Άλλα
  • - - 1605100091 10: Άλλα
  • - - - 1605100091 80: Cancer pagurus
  • - - - 1605100099 80: Άλλα