Άλλα / Από άλλες υφαντικές ύλες.

Deutsch 1

  • - - - - 6303999010 80: Από λινάρι ή ραμί
  • - - - - 6303999020 10: Άλλα
  • - - - - - 6303999020 80: Παραπετάσματα διαφανή για πόρτες και παράθυρα
  • - - - - - 6303999031 10: Διπλά παραπετάσματα από μαλλί
  • - - - - - - 6303999031 80: Χειροποίητα
  • - - - - - - 6303999039 80: Άλλα
  • - - - - - 6303999090 80: Άλλα