Σολομών / Άλλα παρασκευάσματα και κονσέρβες ψαριών.

* Τα προϊόντα που αποστέλλονται από την Ιαπωνία πρέπει να συνοδεύονται από Kοινό έγγραφο εισόδου (ΚΕΕ) ή ενός κοινού κτηνιατρικού εγγράφου εισόδου (ΚΚΕΕ) σύμφωνα με τον Κανονισμό Εφαρμογής της Επιτροπής (ΕΕ) 2016/6 (ΕΕ L 3).

  • - - - - 1604201030 80: Σολομοί Ατλαντικού (Salmo salar)
  • - - - - 1604201090 80: Άλλα