Άλλα / Από άλλες υφαντικές ύλες.

Nederlands 1

  • - - - 5703908010 80: Από γιούτα ή άλλες υφαντικές ίνες που προέρχονται από το εσωτερικό του φλοιού ορισμένης κατηγορίας φυτών (βίβλος) της κλάσης  5303
  • - - - 5703908090 80: Άλλοι