Άλλες / Ενώσεις ετεροκυκλικές μόνο με ετεροάτομο(-α) αζώτου.

  • - - - 2933191000 80: Φαινυλοβουταζόνη (ΔΚΟ)
  • - - - 2933199000 80 (12/0) : Άλλες