Άλλα / Από πολυ(τερεφθαλικό αιθυλένιο).

Deutsch 20 English 3 Français 3 Italiano 5 Nederlands 3 Slovenčina 1

 • - - - - - 3920621902 80: Αδιαφανές φύλλα από πολυ(τερεφθαλικού αιθυλενίου) που έχει υποστεί συνεξώθηση, με πάχος 50 µm ή περισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνει τα 350 µm, συνιστώμενο ειδικότερα από στρώμα που περιέχει αιθάλη
 • - - - - - 3920621908 80: Μεμβράνη από πολυ(τερεφθαλικό αιθυλένιο), μή επικαλυμμένα με στρώμα συγκολλητικής ουσίας, με πάχος που δεν υπερβαίνει τα 25 µm: - χρωματισμένη αποκλειστικά στη μάζα, ή - χρωματισμένη στη μάζα και επιμεταλλωμένη στη μια πλευρά
 • - - - - - 3920621912 80: Φύλλα από πολυ(τερεφθαλικό αιθυλένιο) μόνο, με ολικό πάχος που δεν υπερβαίνει 120 µm, αποτελούμενο από ένα ή δύο στρώματα καθένα από τα οποία περιέχει στη μάζα ουσία χρωστική και/ή απορροφητική των UV, μη επικαλυμμένα με συγκολλητική ή άλλη ουσία
 • - - - - - 3920621918 80: Φύλλα απανωτών στρώσεων από πολυ(τερεφθαλικό αιθυλένιο) μόνο, με ολικό πάχος που δεν υπερβαίνει 120 µm, αποτελούμενο από ένα στρώμα που δεν είναι μόνο επιμεταλλωμένο και από ένα ή δύο στρώματα καθένα από τα οποία περιέχει στη μάζα ουσία χρωστική και/ή απορροφητική των UV, μη επικαλυμμένα με συγκολλητική ή αλλή ουσία
 • - - - - - 3920621920 80: Αντανακλαστικές μεμβράνες από πολυεστέρα, που φέρουν εκτυπώσεις με μορφή πυραμίδων και προορίζονται για την κατασκευή αυτοκόλλητων σημάτων ασφαλείας και διακριτικών, ενδυμάτων ασφαλείας και των συμπληρωμάτων τους ή χαρτοφυλάκων γενικά, σακιδίων ή παρόμοιων ειδών
 • - - - - - 3920621938 80: Φύλλα από πολυ(τερεφθαλικό αιθυλένιο), με πάχος που δεν υπερβαίνει τα 12 µm, επενδυμένου από τη μια πλευρά με στοιβάδα οξειδίου του αργιλίου με πάχος που δεν υπερβαίνει τα 35 nm
 • - - - - - 3920621948 80: Μεμβράνες ή κύλινδροι πολυ(τερεφθαλικού αιθυλενίου): - επικαλυμμένα και στις δύο πλευρές με ένα στρώμα ακρυλικής εποξειδικής ρητίνης, - συνολικού πάχους 37 μm (± 3 μm)
 • - - - - - 3920621952 80: Φύλλα από πολυ(τερεφθαλικό αιθυλένιο), πολυ(ναφθαλικό αιθυλένιο) ή ομοειδή πολυεστέρα, επικαλυμμένα στη μία πλευρά με μέταλλα και/ή οξείδια μετάλλων, που περιέχουν, κατά βάρος, λιγότερο από 0,1 % αργίλιο, με πάχος που δεν υπερβαίνει τα 300 µm και με ειδική αντίσταση επιφανείας που δεν υπερβαίνει τα 10 000 ohm (ανά τετράγωνο) (σύμφωνα με την μέθοδο ASTM D 257-99)
 • - - - - - 3920621960 80: Μεμβράνη πολυ (τερεφθαλικού αιθυλενίου):  - πάχους όχι μεγαλύτερου από 20 µm, - με επικάλυψη τουλάχιστον στη μία πλευρά από στρώμα φραγμού για αέρια αποτελούμενο από βάση πολυμερούς στην οποία έχει διασπαρεί πυριτία ή οξείδιο αργιλίου  και της οποίας το πάχος δεν υπερβαίνει τα 2 µm
 • - - - - - 3920621973 80: Ιριδίζουσα μεμβράνη από πολυεστέρα και πολυ(μεθακρυλικό μεθύλιο)
 • - - - - - 3920621976 80: Διαφανής μεμβράνη από πολυ(τερεφθαλικό αιθυλένιο): - επιχρισμένη και στις δύο πλευρές με στρώματα ακρυλικών οργανικών ουσιών πάχους τουλάχιστον 7 nm, όχι όμως άνω των 80 nm, - με επιφανειακή τάση τουλάχιστον 36 Dyne/cm, όχι όμως άνω των 39 Dyne/cm, - με διαπερατότητα στο φως άνω του 93 %, - με θολερότητα 1,3 % κατ' ανώτατο όριο, - συνολικού πάχους τουλάχιστον 10 µm, όχι όμως άνω των 350 µm, - πλάτους τουλάχιστον 800 mm, όχι όμως άνω των 1 600 mm
 • - - - - - 3920621999 80: Άλλα