Άλλες / Μονάδες εισόδου ή εξόδου που μπορούν να περιέχουν στο ίδιο περίβλημα μονάδες μνήμης.

Български 2 Čeština 10 Dansk 8 Deutsch 321 English 111 Español 6 Français 102 Magyar 8 Nederlands 200 Polski 87 Română 3 Slovenčina 2 Slovenščina 1 Svenska 6

Διαδραστικός πίνακας αφής 83΄΄, με επιφάνεια…

Διαδραστικός πίνακας αφής 83΄΄, με επιφάνεια από πολυεστέρα, που λειτουργεί μέσω υπέρυθρης επαγωγής (infrared induction) και συνδέεται με αυτόματη μηχανή επεξεργασίας πληροφοριών μέσω καλωδίου USB.

Έχει τη δυνατότητα αποθήκευσης των εργασιών της διαδράσεως. Μπορεί επίσης να λειτουργήσει ως οθόνη προβολής (συνδεδεμένος με συσκευή βιντεοπροβολής), καθώς και ως απλός πίνακας (γραφή με μαρκαδόρους).

Ημερομηνία έναρξης ισχύος:
.

Εθνική λέξη κλειδί: ΟΘΟΝΕΣ