Άλλα / Ανιονικές / Οργανικές ουσίες επιφανειακής δράσης (άλλες από τα σαπούνια). Παρασκευάσματα που ενεργούν πάνω στην επιφανειακή τάση, παρασκευάσματα για πλύσιμο (αλισίβες) (στα οποία περιλαμβάνονται και τα βοηθητικά παρασκευάσματα για το πλύσιμο) και παρασκευάσματα καθαρισμού, έστω και αν περιέχουν σαπούνι, άλλα από εκείνα της κλάσης 3401.

Čeština 1 Deutsch 6 Français 1 Polski 2 Português 1 Română 1 Slovenščina 1

  • - - - - 3402119010 80: Λαυρυλομεθυλισαιθειονικό νάτριο
  • - - - - 3402119090 80: Άλλα